Forum Ewangelizacyjne e-SANCTI.net - Regulamin forum

I. Definicje

Gość - użytkownik niezarejestrowany na Forum, posiadający największe ograniczenia w korzystaniu z Forum.
Użytkownik - osoba posiadająca konto na Forum.
Nazwa użytkownika (login, pseudonim, nick) - nazwa pod jaką użytkownik występuje na Forum; nazwa konta użytkownika.
Moderator - osoba odpowiedzialna za dział tematyczny.
Administrator - osoba odpowiedzialna za całokształt Forum i/lub kwestie techniczne związane z Forum (Administrator techniczny).
Ekipa zarządzająca (ekipa) - ogół administratorów i moderatorów Serwisu Ewangelizacyjnego SANCTI.
Ostrzeżenie - punkt karny przydzielany za łamanie Regulaminu Forum.
Ban - Blokada dostępu do Forum.


II. Informacje ogólne.

1. Jest to Forum publiczne służące kulturalnej wymianie poglądów.
2. Na Forum obowiązuje chrześcijański sposób dyskutowania. Używana argumentacja powinna być logiczna i/lub merytoryczna, a informacje powinny pochodzić z wiarygodnych źródeł.

III. Rejestracja.

1. Rejestracja na Forum jest dobrowolna, konieczna jednak, by korzystać ze wszystkich funkcji Forum.
2. Korzystanie z Forum jest całkowicie bezpłatne.
3. W czasie rejestracji zakładane jest konto użytkownika. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto.
4. Konieczne jest podanie prawidłowego adresu e-mail.
5. Nazwa użytkownika nie może być związana z osobami publicznymi, szczególnym rodzajem kultu, tytułami lub skrótami zarezerwowanymi dla osób duchownych i instytucji kościelnych (chyba, że osoba potwierdzi, że dany tytuł jest jej należny). Nie może zawierać imion Bożych, nazw demonów oraz imion uznawanych za święte w jakiejkolwiek religii.
6. Rejestrując się na Forum użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail wysyłanych automatycznie przez skrypt Forum, a także na otrzymywanie tą drogą informacji od Administracji Forum. Wiadomości takie mogą zawierać treści reklamowe. [Na podstawie: rozdziału 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883) ]
7. Rejestracja na Forum jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.


IV. Korzystanie z Forum.

1. Przed założeniem nowego tematu należy sprawdzić czy dany temat już nie istnieje. Jeżeli jednak istniejący temat zawiera informacje nieaktualne lub został zamknięty, a użytkownik może wnieść do dyskusji coś nowego, dopuszcza się założenie na nowo takiego wątku.
2. Zabrania się wszczynania kłótni, prowadzenia dyskusji nie na temat, a szczególnie dyskusji ad personam, obrażania i poniżania czyjejkolwiek godności, a w szczególności innych użytkowników Forum.
3. Forum to nie czat - dbaj o to, aby Twoje wypowiedzi były zgodne z tematem. Zabrania się prowadzenia rozmów prywatnych pomiędzy użytkownikami - do tego służą prywatne wiadomości (PW).
4. Zabrania się na Forum werbowania do sekt, a także wszelkich prób uporczywego nawracania (próba wymuszania zmiany poglądów, wyznania). Nie dotyczy to jednakże ewangelizacji, która jednak musi przebiegać zgodnie z zasadami wolności sumienia oraz poglądów, a także z poszanowaniem wszelkich zasad dyskusji.
5. Kolor czerwony w dyskusjach zarezerwowany jest dla ekipy zarządzającej.
6. Wszelkiego rodzaju cytaty powinny zawierać odnośniki do tekstu źródłowego.
7. Przy cytowaniu Pisma świętego należy podać tłumaczenie z jakiego się korzysta. Zabrania się używania tłumaczeń niechrześcijańskich, w tym Przekładu Nowego Świata (PNŚ).
8. Zabrania się w dyskusjach wykorzystywania rozmów prywatnych, w szczególności ujawniania treści zawartych w prywatnych wiadomościach (PW) oraz z innych źródeł (e-mail, komunikatory) bez wiedzy i zgody autora.
9. Zabrania się przenoszenia na Forum kłótni i zatargów pochodzących z innych miejsc.
10. Użytkownik może zostać poproszony o określenie w jasny sposób swojej przynależności religijnej.
11. Prosimy o zwrócenie uwagi na pisownię, a w szczególności na poprawność ortograficzną i gramatyczną swoich wypowiedzi.
12. Wypowiedzi zamieszczane na Forum powinny być przejrzyste i czytelne. Prosimy nie nadużywać formatowania tekstu.
13. Zabrania się na Forum floodingu, spamowania, trollingu, także poprzez system prywatnych wiadomości.
14. Tematy zakładane na Forum powinny być tematami dyskusyjnymi tzn. powinny umożliwiać wymianę poglądów.
15. Językiem obowiązującym na Forum jest język polski. Teksty obcojęzyczne powinny być uzupełnione tłumaczeniem.
16. Wszelkie uwagi prosimy umieszczać w dziale "Pomysły, propozycje, uwagi".
17. Polemikę między wyznawcami różnych odłamów chrześcijaństwa można prowadzić WYŁĄCZNIE w wyznaczonym dziale: APOLOGETYKA I POLEMIKA. Tematy, w których prowadzone będzie polemika, umieszczone w innych działach - zostaną usunięte!
18 Osoba pragnąca prowadzić polemikę międzywyznaniową zobowiązana jest do określenia swojej przynależności religijnej oraz jasnego przedstawienia swojego poglądu.
19. Administracja nie usuwa bezpodstawnie kont użytkowników.
20.Zabrania się propagowania - tzn. reklamowania, zachęcania i nakłaniania do wszelkiego rodzaju praktyk satanistycznych, okultystycznych, magicznych, ezoterycznych, związanych z nurtem New Age oraz innych związanych z propagowaniem zła i przemocy.
21. Zabrania się umieszczania linków do stron zawierających treści niezgodne z nauczaniem Kościoła Katolickiego oraz stosowania innego rodzaju propagandy walki z Kościołem.
22. Zabrania się prowadzenia dyskusji dotyczących spraw polityki partyjnej. Jedyne dopuszczalne dyskusje polityczne obejmować mogą kwestii życia społecznego i moralnego (np. eutanazja, invitro, aborcja, rodzina), których ocena moralna w Kościele jest klarowna.V. Upomnienia i kary.

1. Członkowie ekipy zarządzającej w celu utrzymania na Forum porządku mogą stosować upomnienia i kary.
2. Upomnienia będą pisane w nawiasie kwadratowym wraz z podpisem interweniującego. Rozróżniamy 3 rodzaje upomnień:
* niebieskie, w sprawach małej wagi, np: proszę o powrót do głównego wątku dyskusji - xyz
* czerwone, w sprawach ważnych, np: Proszę nie obrażać - xyz
3. Upomnienia mogą być dawane także poprzez system prywatnych wiadomości.
4. Członkowie ekipy mogą wycinać fragmenty wypowiedzi użytkownika oznaczając takie miejsca wielokropkiem w nawiasie kwadratowym i podpisem interweniującego, np: [...] - xyz.
5. Członkowie ekipy mogą przydzielać ostrzeżenia.
6. Każdy moderator może przydzielić maksymalnie jedno ostrzeżenie.
7. W wyjątkowych sytuacjach moderatorzy w porozumieniu z administracją mogą przydzielić więcej ostrzeżeń.
8. Zgromadzenie 4 ostrzeżeń jest równoznaczne ze zbanowaniem użytkownika. O ewentualnym wycofaniu banicji decyduje Administracja Serwisu.
9. W uzasadnionych przypadkach administrator może zbanować użytkownika w trybie natychmiastowym.
10. W sytuacji, gdy użytkownik mimo ostrzeżenia przejawia nadal agresywne skłonności/ignoruje obsługę/łamie Regulamin ekipa może nałożyć na tego użytkownika karę tygodniowej blokady konta (tymczasowy ban) uniemożliwiającej wejście na forum. Podczas trwania blokady NIE WOLNO zakładać nowego konta pod karą blokady stałej.


VI. Działania nadzwyczajne.
1. W uzasadnionych przypadkach Administrator Forum może przeglądać prywatne wiadomości użytkownika w bazie danych. Czynność ta będzie przeprowadzana tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach.
2. W uzasadnionych przypadkach Administracja ma prawo do omówienia konkretnej treści z wiadomości prywatnych w celu podjęcia określonych działań potwierdzających złamanie prawa lub Regulaminu Forum i zaprowadzenia porządku na forum, tryb tej czynności będzie jednak tajny, z poszanowaniem informacji prywatnych.


VII. Postanowienia końcowe.

1. Administracja dołoży wszelkich starań, by Regulamin Forum był respektowany, nie ponosi jednak odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników. Jeśli Twoim zdaniem jakaś treść jest sprzeczna z Regulaminem i/lub obowiązującym prawem, lub w jakikolwiek sposób Cię niepokoi zgłoś ten fakt obsłudze Forum.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują odpowiednie przepisy prawa państwowego i międzynarodowego, a także informacje zawarte w FAQ.
3. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Drobne zmiany będą zaznaczane podaniem daty modyfikacji Regulaminu. Administracja będzie informować o poważnych zmianach w Regulaminie poprzez ogłoszenie ich w odpowiednim miejscu na forum i/lub poprzez wysłanie do użytkowników wiadomości e-mail.
4. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania.
5. Za treść postów odpowiedzialność prawną ponoszą użytkownicy Forum będący autorami wypowiedzi.

Administracja
19 sierpnia 2011


Wróć do góryWróć do forów