Forum Ewangelizacyjne e-SANCTI.net
modlitwa i odpusty za dusze w czyśćcu - Wersja do druku

+- Forum Ewangelizacyjne e-SANCTI.net (http://e-sancti.net/forum)
+-- Dział: Religia w Świecie (/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Dział: Skarby Kościoła (/forumdisplay.php?fid=43)
+--- Wątek: modlitwa i odpusty za dusze w czyśćcu (/showthread.php?tid=4881)

Strony: 1 2 3 4


modlitwa i odpusty za dusze w czyśćcu - Moria - 30-10-2009 12:01

Mam dla Was zachętę:

św. Paweł od Krzyża (+1775)

"Jeżeli podczas naszego życia praktykowaliśmy modlitwy o miłosierdzie dla dusz cierpiących w czyśćcu, dobroć Boga na nas spłynie i nie zabraknie nam pomocy po naszej śmierci."

Jezus powiedział do św. siostry Faustyny na temat dusz w czyśćcu: Wszystkie te dusze są bardzo przeze mnie umiłowane, odpłacają się mojej sprawiedliwości; w twojej mocy jest im przynieść ulgę. Bierz ze skarbca mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj za nie... O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i spłacała ich długi mojej sprawiedliwości.

-------------------------------------------------------------------------------------

Jak mozna uzyskać odpust zupełny dla dusz w czyśćcu w nadchodzących dniach:

Nauka o odpustach łączy się z tajemnicą Bożego Miłosierdzia. W sakramencie pojednania grzesznik otrzymuje przebaczenie wyznanych grzechów, za które szczerze żałuje. Dzięki temu może on osiągnąć wieczne zbawienie.
Uzyskane przebaczenie nie uwalnia jednak od kar doczesnych (czasowych), które spotykają nas za życia lub po śmierci w czyśćcu. Uwolnieniu od tych kar służy właśnie obfity skarbiec odpustów Kościoła.

Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy.

Rozróżnia się odpusty cząstkowe i zupełne (zależnie od tego, w jakim stopniu uwalniają nas od kary doczesnej). Odpusty te może zyskiwać każdy ochrzczony po spełnieniu odpowiednich warunków dla siebie lub ofiarowywać je za zmarłych.

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

-Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji - zyskuje się odpust cząstkowy)
-Stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna
-Przyjęcie Komunii świętej
-Odmówienie modlitwy (np. "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Mario") w intencjach Ojca Świętego (nie chodzi o modlitwę w intencji samego papieża, choć i ta modlitwa jest bardzo cenna; modlitwa związana z odpustem ma być skierowana w intencji tych spraw, za które modli się każdego dnia papież. Intencje te są często ogłaszane, m.in. na naszych stronach z kalendarzem na dany miesiąc)
-Wykonanie czynności związanej z odpustem

Ewentualna spowiedź, Komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego mogą być wypełnione w ciągu kilku dni przed lub po wypełnieniu czynności, z którą związany jest odpust; między tymi elementami musi jednak istnieć związek.

Po jednej spowiedzi można uzyskać wiele odpustów zupełnych, natomiast po jednej Komunii świętej i jednej modlitwie w intencjach papieża - tylko jeden odpust zupełny.

Kościół zachęca do ofiarowania odpustów za zmarłych (niekoniecznie muszą być to osoby nam znane, nie musimy wymieniać konkretnego imienia - wystarczy ofiarować odpust w intencji osoby zmarłej, która tego odpustu potrzebuje). Przez taki dar sam ofiarodawca zyskuje dla siebie odpust zupełny w godzinie swojej śmierci.


I tak w najbliższych dniach mozna uzyskać odpust zupełny zawykonanie nastepujących czynności:

-Nawiedzenie kościoła lub kaplicy we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (2 listopada) i odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę;
-W dniach od 1 do 8 listopada za nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych - codziennie odpust zupełny, który można ofiarować wyłącznie za zmarłych (za nawiedzenie cmentarza w inne dni - odpust cząstkowy również wyłącznie za zmarłych);

źródło:
Odpusty w Kościele
http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/odpusty.php3

Wszystko na temat odpustów:

Odpusty w Kościele
http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/odpusty.php3
Dekret o związaniu odpustów z aktami kultu spełnianymi dla uczczenia Bożego Miłosierdzia
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/inne/penitentia_bm_29062002.html
Odpust zupełny związany z koronką do Miłosierdzia Bożego
http://adonai.pl/milosierdzie/?id=52
Dekret o odpustach w Roku Kapłańskim
http://www.kuria.lublin.pl/www/Dekret_o_odpustach_w_Roku_Kap%C5%82a%C5%84skim


- jonasz 33 - 31-10-2009 14:33

Zmarli nic już nie mogą zrobić dla żywych, a żyjący nic nie mogą zmienić w losie zmarłych. Podobieństwo Jezusa o bogaczu i Łazarzu jasno na to wskazuje. Synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swego życia, podobnie jak Łazarz zło; teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. I poza tym wszystkim między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić [Łk 16,25–26].


- omyk - 31-10-2009 16:12

Cóż Uśmiech

2 Mch 12, 38-45; BT napisał(a):Potem Juda zebrał wojsko i powiódł do miasta Adullam. Ponieważ zaś wypadł siódmy dzień, zgodnie ze zwyczajem oczyścili się i tam spędzili szabat. Następnego dnia w tym czasie, w którym należało już to wykonać, żołnierze Judy przyszli zabrać ciała tych, którzy polegli, i pochować razem z krewnymi w rodzinnych grobach. Pod chitonem jednak u każdego ze zmarłych znaleźli przedmioty poświęcone bóstwom, zabrane z Jamnii, chociaż Prawo tego Żydom zakazuje. Dla wszystkich więc stało się jasne, że to oni i z tej właśnie przyczyny zginęli. Wszyscy zaś wychwalali Pana, sprawiedliwego Sędziego, który rzeczy ukryte czyni jawnymi, a potem oddali się modlitwie i błagali, aby popełniony grzech został całkowicie wymazany. Mężny Juda upomniał lud, aby strzegli samych siebie i byli bez grzechu mają przed oczyma to, co się stało na skutek grzechu tych, który zginęli. Uczyniwszy zaś składkę pomiędzy ludźmi, posłał do Jerozolimy około dwu tysięcy srebrnych drachm, aby złożono ofiarę za grzech. Bardzo pięknie i szlachetnie uczynił, myślał bowiem o zmartwychwstaniu. Gdyby bowiem nie był przekonany, że ci zabici zmartwychwstaną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbędnym i niedorzecznym, lecz jeśli uważał, że dla tych, którzy pobożnie zasnęli, jest przygotowana najwspanialsza nagroda - była to myśl święta i pobożna. Dlatego właśnie sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu.
Cóż, Ciebie to wprawdzie nie przekona, ale może choć jedną osobę uznającą pełen kanon Pisma Świętego uchroni od wątpliwości Uśmiech

Cytat:żyjący nic nie mogą zmienić w losie zmarłych
Czy więc Jezus nie mógł niczego zmienić w losie zmarłego Łazarza z Betanii?
A może właśnie sedno leży w tym, że choć ja osobiście nie mogę niczego zmienić, to Bóg może? Moja modlitwa może? Przecież wszystko możliwe jest dla tego, który wierzy? :hm:

Zauważ drogi Jonaszu, że przykład bogacza wskazuje jedynie na to, że los osoby JUŻ POTĘPIONEJ się nie zmienia. Tak, z piekła nie ma wyjścia.
Ale przecież Pismo mówi też o osobach, które "same wprawdzie ocaleją, lecz tak jakby przez ogień" (1 Kor 3,15) i które "dozorca wtrąciłby do więzienia", a taka "nie wyjdzie stamtąd, póki nie odda ostatniego pieniążka" (Łk 12, 58-59).


- Sant - 31-10-2009 18:13

Modlitwa zawsze jest potrzebna i wskazana.


- Moria - 31-10-2009 20:31

Polecam:

Podstawy biblijne nauki o stanie pośrednim (czyśćcu)
o. Augustyn Jankowski OSB
http://www.effatha.org.pl/apologetyka/czysciec2.htm

[ Dodano: Nie 01 Lis, 2009 16:06 ]
św. Wincenty Pallotti (†1850)

"...powinniśmy pomagać duszom czyśćcowym, gdyż domaga się tego miłość, a niesienie pomocy stanowi heroiczny akt chrześcijańskiej miłości (…) Dlatego jeżeli wspomaganie ubogich, podnoszenie upadłych, dodawanie sił słabym i małodusznym jest przejawem miłości, to takimże przejawem miłości jest i niesienie pomocy i przynoszenie ulgi strapionym i cierpiącym duszom czyśćcowym! (…) Święty Sobór Trydencki zwraca nam uwagę, że duszom w czyśćcu możemy pomagać szczególnie przez Najśw. Ofiarę1 (…) A jak bardzo możemy ulżyć cierpieniom tych dusz przez posty i umartwienia, jak bardzo pocieszyć je możemy przez zdobywanie odpustów, tego cichym, lecz wymownym świadectwem jest wielka zapobiegliwość papieży w nadawaniu odpustów, które uzyskać można na rzecz dusz czyśćcowych2.
Czyż [zatem] do okazania pomocy naszym braciom nie pobudzi nas duch cnoty religii, gdy domaga się tego miłość chrześcijańska? Czy nie skłoni nas do tego zamiłowanie do prawości, skoro wymaga tego sprawiedliwość? Czyż do niesienia pomocy i pociechy duszom czyśćcowym nie pociągnie nas słodkie poczucie ludzkości, dyktowane nam przez sam rozum?
Niechże [zatem] wzruszy nas przynajmniej wzgląd na pożytek własny, gdyż uwalniając biedne dusze z czyśćca, będziemy mieć w nich tyleż obrońców w niebie, którzy prosić będą o naszą szczęśliwość i o nasze wieczne zbawienie. Wspomnijmy wreszcie, najmilsi, że w owym więzieniu są i nasi krewni!”
Mowa wygłoszona na rzecz dusz czyśćcowych, 1815 r. (fragmenty)

1 – Jakoż w dekrecie z 3 XII 1563 roku o czyśćcu czytamy: „Czyściec istnieje, a duszom w nim przebywającym można nieść pomoc przez modły wiernych, szczególnie zaś przez składanie na ołtarzach miłej Bogu Ofiary” (potissimum vero acceptabili altaris Sacrificio iuvari). Denz.- Sch. Nr 1820
2 – Było to dawniej i nadal jest aktualne, jak po Vaticanum II świadczy Manuale delle Indulgenze, Rzym, Watykan 1968, passim.

źródło:
Św. Wincenty Pallotti Pisma Pallottiego dotyczące jego duchowości
Wyboru dokonał i opracował ks. Franciszek Bogdan SAC, Pallottinum 1987

[ Dodano: Sob 05 Gru, 2009 10:44 ]
Św. Jan Maria Vianney - mówił:

"Praktykowanie modlitwy o uwolnienie dusz z czyśćca jest, po modlitwie o nawrócenie grzeszników, najmilsze Bogu."

"Dusze czyśćcowe nic dla siebie zrobić nie mogą, lecz mogą wiele dla swych dobroczyńców."


św. o. Pio:

„Módlcie się, módlcie się, módlcie się. Musimy opróżnić czyściec. Wszystkie dusze muszą być uwolnione”.


- bashca - 19-04-2010 17:42

Jesli już mowa o odpustach, to ci którzy nosa szkaplerz ( czyt. bractowo szkaplerzne) mają dodatkowe dni w których moga uzyskac odpust Uśmiech

"
w dzień wpisania do bractwa szkaplerznego,
16 maja - wspomnienie św. Szymona Stocka,
16 lipca - uroczystość Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (Matki Bożej Szkaplerznej),
20 lipca - święto św. Eliasza proroka,
1 października - święto św. Teresy od Dzieciątka Jezus,
15 października - uroczystość św. Teresy od Jezusa,
14 listopada - święto wszystkich świętych zakonu karmelitańskiego i
14 grudnia - uroczystość św. Jana od Krzyża."


Oprócz odpustu zupełnego jest także możliwość zyskania odpustu cząstkowego. Powyższą sprawę odpustu wyjaśnijmy od razu, aby do niej już potem nie wracać, gdyż często jeszcze jest wiele nieporozumień wśród wiernych noszących szkaplerz karmelitański. Odpust cząstkowy może uzyskać każdy noszący szkaplerz, jeśli nosi go pobożnie czyli z wiarą. Chodzi tutaj o stan ducha, wysiłek i gorliwość, z jaką nosi się szkaplerz, i która jest miarą odpustu. Pomocą w tym może być ucałowanie szkaplerza czy pobożny tzw. "akt strzelisty". Kościół przydziela ze swego skarbca tyle darowania kary doczesnej (za grzechy już odpuszczone), ile osoba zyskująca odpust sama jej otrzymuje dzięki swej gorliwości. Jeśli szkaplerz został poświęcony przez papieża lub biskupa, wtedy w uroczystość Apostołów Piotra i Pawła osoba nosząca go może zyskać również odpust zupełny po odmówieniu zatwierdzonego wyznania wiary.
Przy okazji wyjaśnijmy także warunki zyskania odpustu zupełnego. Do zyskania odpustu zupełnego wymagane są warunki: przynajmniej ogólna intencja zyskania odpustu, spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna, modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wykluczenie wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet powszedniego. W uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel (16 lipca) odpust zupełny mogą otrzymać wszyscy wierni, którzy nawiedzą pobożnie kościół karmelitański i oprócz wypełnienia powyższych warunków zwykłych odmówią ponadto Ojcze nasz i Wierzę w Boga. Odpust ten można uzyskać już od południa dnia poprzedzającego uroczystość .


http://www.guadalupe.opoka.org.pl/prowadzmnie/szk1.html


- piano - 19-04-2010 18:15

bashca napisał(a):15 października - uroczystość św. Teresy od Jezusa,
To w dzień moich urodzin Uśmiech to święto mojej patronki św. Teresy z Avila :wink:


- Eldian - 20-04-2010 05:54

bashca: to są chyba odpusty zarezerwowane do szkaplerza karmelitańskiego a nie do jakiegokolwiek Oczko
Ale i tak o ile się nie myle, pełna lista odpustów jest taka:

2 Lutego, Oczyszczenie Najświętszej Maryi Panny.
4 Lutego, św. Andrzeja z Korsyn.
19 Marca, św. Józefa,
25 Marca, Zwiastowanie N.M.P.
5 Maja, św. Anioła męczennika,
16 Maja, św. Szymona Stocka,
25 Maja, św. Magdaleny z Pazzis.
2 Lipca, Nawiedzenie N.M.P.,
20 Lipca, św. Eliasza proroka
26 Lipca, św. Anny
7 Sierpnia, św. Alberta wyznawcy,
15 Sierpnia, Wniebowzięcia N.M.P.
8 Września, Narodzenia N.M.P.,
29 Września, św. Michała Archanioła.
15 Października, św. Teresy
8 Listopada, Niepokalanego Poczęcia N.M.P.
We wszystkie środy całego roku.
W trzecią niedzielę po Wielkanocy: Opieki św. Józefa.
Za krótką adoracją Najświętszego Sakramentu w czasie nabożeństwa czterdziestogodzinnego w kościele karmelitańskim (raz w roku).


- omyk - 20-04-2010 11:47

Ja znałam pierwszą wersję, tzn. odpusty wymienione przez Bashcę.
W tej drugiej nie ma 16 lipca, a przecież to największe święto - Matki Bożej z Góry Karmel Uśmiech


RE: - romulus - 07-11-2011 21:08

W dniu 1 do 8 listopada modląc się za zmorłych można uzyskac odpust zupełny.Mam pytanie czy jeśli się pomodliłem za zmarłą osobę w tym dniu czy nadal muszę się za nią modlić czy już nie.


RE: - Dezerter - 09-11-2011 20:52

Cytat:Kościół zachęca do ofiarowania odpustów za zmarłych (niekoniecznie muszą być to osoby nam znane, nie musimy wymieniać konkretnego imienia - wystarczy ofiarować odpust w intencji osoby zmarłej, która tego odpustu potrzebuje). Przez taki dar sam ofiarodawca zyskuje dla siebie odpust zupełny w godzinie swojej śmierci.
Nie będę ukrywał, że nauka o odpustach nie przekonuje mnie wcale...
chociażby to powyżej ...
biorąc pod uwagę powszechność (według moich obserwacji 90% obecnych w kościele, gdy jest okazja to z niej - odpustu zupełnego - korzysta) korzystania z odpustów to czyściec musi być już dawno pusty a niebo przepełnione....
tylko ... ta nasza pycha i wchodzenie w kompetencje Sędziego mnie zdumiewa za każdym razem gdy słyszę w kościele o odpustach zupełnych Smutny
szalom


RE: - Sant - 10-11-2011 09:09

(09-11-2011 20:52 )Dezerter napisał(a):  tylko ... ta nasza pycha i wchodzenie w kompetencje Sędziego...

?


RE: - romulus - 10-11-2011 21:08

Czytając na tej stronie http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/odpusty.php3
z tego co mi się wydaje to jeśli miedzy 1a 8 listopada pomodlilem się za zmarłą
mi bliską osobę przestrzegając wszystkich warunków oraz dajac na wypominki to w przyszłym roku nie muszę już dawać na msze gdyż osoba ta została wykupiona dzięki mojej modlitwie.Chyba że się mylę.


RE: - Dezerter - 13-11-2011 01:09

(10-11-2011 09:09 )sant napisał(a):  
(09-11-2011 20:52 )Dezerter napisał(a):  tylko ... ta nasza pycha i wchodzenie w kompetencje Sędziego...

?
Cytat:osoba ta została wykupiona dzięki mojej modlitwie.
Co tu drogi sancie ma Bóg do gadania skoro romulus już wykupił duszyczkę - dał na wypominki , zapłacił za mszę, a nawet się pomodlił ....

wybacz romulusie, że wykorzystałem Twój przykład - bez urazy


RE: modlitwa i odpusty za dusze w czyśćcu - Scott - 13-11-2011 10:02

Wierzysz w ogóle w świętych obcowanie?