Forum Ewangelizacyjne e-SANCTI.net
Koronka do Ducha Świętego - Wersja do druku

+- Forum Ewangelizacyjne e-SANCTI.net (http://e-sancti.net/forum)
+-- Dział: Religia w Świecie (/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Dział: Skarby Kościoła (/forumdisplay.php?fid=43)
+--- Wątek: Koronka do Ducha Świętego (/showthread.php?tid=5302)

Strony: 1 2


- spioh - 04-10-2010 13:44

proszę:

RÓŻANIEC DO DUCHA ŚWIĘTEGO

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świetego.
Amen.
Boże zbaw mnie.
Panie pospiesz mi z pomocą.

Wierzę w Boga…
Ojcze nasz…
3 x Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu..

Chwała, uwielbienie, błogosławieństwom miłość Tobie, wieczny Boski Duchu, który przyniosłeś światu Zbawiciela naszych dusz; chwała i honor Jego najbardziej godnemu adoracji Sercu, które kocha nas nieskończoną miłością.

Tajemnica Pierwsza: Jezus został poczęty z Ducha Świętego w łonie Dziewicy Maryi.

Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. (…) Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?». Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. (Łk 1,31.34-35)

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…
Przybądź Duchu Święty, napełnij serca swych wiernych
I rozpal w nas ogień swojej miłości (7 razy)
Chwała Ojcu...

Tajemnica Druga: Jezus, podczas chrztu w Jordanie, namaszczony na Mesjasza przez Ducha Świętego.

Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie». (Łk 3,21-22)

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…
Przybądź Duchu Święty, napełnij serca swych wiernych
I rozpal w nas ogień swojej miłości (7 razy)
Chwała Ojcu...

Tajemnica Trzecia: Jezus umarł na krzyżu by zgładzić grzech i zesłać Ducha Świętego.

Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: «Pragnę». Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Wykonało się!». I skłoniwszy głowę oddał ducha. (J 19,28-30)

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…
Przybądź Duchu Święty, napełnij serca swych wiernych
I rozpal w nas ogień swojej miłości (7 razy)
Chwała Ojcu...

Tajemnica Czwarta: Jezus daje apostołom Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów.

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana.  A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane». (J 20,19-23)

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…
Przybądź Duchu Święty, napełnij serca swych wiernych
I rozpal w nas ogień swojej miłości (7 razy)
Chwała Ojcu...

Tajemnica Piąta: Ojciec i Jezus zsyłają Ducha świętego: ustanawiają/utwierdzają Kościół w mocy i posyłają z misją w świat.

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. (Dz 2,1-4)

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…
Przybądź Duchu Święty, napełnij serca swych wiernych
I rozpal w nas ogień swojej miłości (7 razy)
Chwała Ojcu...

Tajemnica Szósta: Poganie pierwszy raz otrzymują Ducha Świętego.

Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. Wtedy odezwał się Piotr: «Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my?» I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. (Dz 10,44-48)
    
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…
Przybądź Duchu Święty, napełnij serca swych wiernych
I rozpal w nas ogień swojej miłości (7 razy)
Chwała Ojcu…

Tajemnica Siódma: Duch święty prowadzi Kościół przez wszystkie wieki, udzielając mu swoich darów i charyzmatów.

Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, [wie], że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. (Rz 8,26-27)

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…
Przybądź Duchu Święty, napełnij serca swych wiernych
I rozpal w nas ogień swojej miłości (7 razy)
Chwała Ojcu...

Chwała, uwielbienie, błogosławieństwom miłość Tobie, wieczny Boski Duchu, który przyniosłeś światu Zbawiciela naszych dusz; chwała i honor Jego najbardziej godnemu adoracji Sercu, które kocha nas nieskończoną miłością.


- NeoX - 04-10-2010 14:15

:jupi: BARDZO CI DZIĘKUJĘ :aniol: