Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Koronka do Ducha Świętego
Autor Wiadomość
NeoX Offline
Użytkownik
***

Liczba postów: 68
Dołączył: Jul 2009
Reputacja: 0
Post: #1
Koronka do Ducha Świętego
Czy ktoś wie lub może wskazać gdzie znaleźć aktualną informację jak odmawiać Koronkę do Ducha Świętego? Chodzi mi o wersję: 7 tajemnic po 5 paciorków. :aniol:

Im więcej Boga, tym mniej strachu.
01-10-2010 22:06
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
merkaba Offline
Użytkownik
***

Liczba postów: 205
Dołączył: Sep 2010
Reputacja: 0
Post: #2
 
TAJEMNICE
1. Z Ducha Świętego w Maryi Pannie począł się Jezus (Łk 1, 35)
2. Duch Święty spoczął na Jezusie podczas chrztu w Jordanie (Mt 3, 16)
3. Przez Ducha Świętego Jezus wyprowadzony na pustynię (Łk 4, 1)
4. Duch Święty zstąpił na Maryję i Apostołów trwających na modlitwie w Wieczerniku (Dz 2, 2)
5. Duch Święty działa w duszy sprawiedliwego (1Kor 3, 16)
PRZY KAŻDEJ TAJEMNICY
Na małych paciorkach 7 razy
W. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych.
O. I zapal w nich ogień Twojej miłości.
Na dużych paciorkach 1 raz
W. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie.
O. I odnowisz oblicze ziemi.
Módlmy się:
Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

NA ZAKOŃCZENIE KORONKI:
Chwała Ojcu. (3 razy)
Wierzę w Boga Ojca.


ja kupiłem ksiązeczke i tam była to modlitwa razem z różańcem do ducha sw
- Przyjdź, Duchu Święty napełnij serca twych wiernych i ogień Twojej miłości w nich zapal (7 razy).
— Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie
— i odnowisz oblicze ziemi (1 raz).

TAJEMNICE KORONKI DO DUCHA ŚWIĘTEGO
(Rozważania do koronki są przykładowe i pochodzą od redakcji)
I. Z Ducha świętego w łonie Maryi Panny począł się Jezus
Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym (Ek 1,35).

Przed stworzeniem świata Duch Święty unosił
się nad wodami. Potem nastąpił akt stwórczy. Maryja, przyjąwszy Słowo Zwiastowania, otworzyła się na Ducha Świętego i przyjęła Go do swego
serca. Od tej chwili Duch zaczął unosić się nad
Wodami Jej łona, inicjując nowe stworzenie — Jezusa Chrystusa. Słowo Boże (na moc otworzyć ludzkie setce na Ducha Świętego. Duch Święty Wprowadza nas zaś w nowe życie, zamieniając życiowy chaos w raj. Jego obecność porządkuje
Wszystko, rozpościerając przed człowiekiem wspaniałe horyzonty. Gdy przyjmą Ducha Świętego, przenika On cale nasze istnienie. Nadając Człowieczeństwu nowy smak, uświęca je swoją Obecnością Czyni nas swoją świątynią i kształtuje na podobieństwo Syna Bożego. Tak jak Maryję Obdarował licznymi łaskami i charyzmatami, by Mogła nimi ubogacać innych, podobnie i nas On, Boski Mistrz, otwiera na modlitwę oraz wyposaża w dary, którymi służymy braciom. Święta panno Maryjo, Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego, która przyjęłaś Słowo Boga i pierwsza przeżyłaś i4anie Ducha Świętego

— módl się za nami! Upraszaj nam łaskę serca ot wartego na Ducha Świętego, byśmy Co jak Ty przyjęli do swego życia,
- Przyjdź, Duchu Święty napełnij serca twych wiernych i ogień Twojej miłości w nich zapal (7 razy).
— Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie
— i odnowisz oblicze ziemi (1 raz).

II. Duch Święty spoczął na Jezusie Chrystusie
A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Mego (Mt 3,16).
Duch Święty spoczął na Jezusie zanurzonym w wodach Jordanu. To szczególne miejsce rzeka
— płynie bowiem w dolinie, która tworzy największą depresję na ziemi. Jezus, wstępując w nurt Jordanu, stanął swymi stopami na jego dnie. Wówczas zstąpił na Niego Duch Święty. Poczucie; że jest się „na samym dnie”, jest doświadczeniem bliskim wielu z nas „Dno” nie musi być beznadziejnym końcem, ale może stać się pełnym nadziei początkiem nowego życia w Jezusie. Aby wejść na szczyt góry, musimy zacząć od jej podnóża. Aby dosięgnąć nieba, trzeba otrzeć się o piekło walki z grzechem, ciemnością. Wzrasta nie to stawanie się coraz mniejszym. Dojrzeć to znaczy stać się małym dzieckiem prowadzonym przez Ducha Świętego.
Duchu Święty, kiedy doświadczamy ciemności, Ty sam odnawiaj w nas swoją Boską mocą
łaskę chrztu świętego, byśmy przeniknięci Twoją mUością zwracali się z ufną wiarą do Jezusa, w Nim szukając ratunku, pokrzepienia i ukojenia. Kształtuj nasze serca według woli Ojca.
- Przyjdź, Duchu Święty napełnij serca twych wiernych i ogień Twojej miłości w nich zapal (7 razy).
— Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie
— i odnowisz oblicze ziemi (1 raz).
I Jezus został wyprowadzony przez Ducha Świętego na pustynię

Pełen Ducha Ś powrócił Jezus znad Jordanu a wiedziony był Przez Ducha na pustyni (łk 4,1).
Przez 40 dni Jezus przebywał na pustyni, gdzie był kuszony przez szatana. Naród Wybrany

Wędrował po pustyni, błądząc przez 40 lat! Z Egiptu można wyjść w jedną noc, ale „Egipt” wychodzi z nas przez tyle lat! Idziemy ku ostatecznemu zwycięstwu tą samą drogą, jaką szedł nasz Zbawiciel. On, przed rozpoczęciem publicznego nauczania, prowadzony przez Ducha, w samotności przeżywał czas modlitwy, a także walki z wrogiem Boga i ludzkości, odnosząc nad nim zwycięstwo Ten sam Duch prowadzi także nas, pouczając, co czynić. On, Stworzyciel znający naszą kruchość, w każdym czasie jest dla nas Przewodnikiem, Doradcą, Obrońcą, również w doświadczeniach prób, pokus, wśród których ogoloceni z wszelkiej pociechy wzrastamy. Pozwólmy prowadzić się Duchowi Świętemu, nawet jeśli nie rozumiemy drogi, którą nas wiedzie. Nie musimy wszystkiego od razu pojmować. Ufajmy, że poddając się Jemu, będziemy doprowadzeni do pełni Prawdy — pełni życia w Jezusie Chrystusie. On pragnie obdarowywać każdego swoim światłem, aby ostatecznie wyprowadzić nas z zawiłych dróg na proste ścieżki prawdy, pokoju, miłości, sprawiedliwości.


O Duchu Święty, uzdolnij nas do znoszenia pustyni naszego wędrowania do Ziemi Obiecanej, abyśmy mieli moc znieść monotonię, suchość uczuć, ogołocenie, pokusy zniechęcenia. Daj siłę do wytrwania w przeciwnościach. Umacniaj uf no i wiarę w swoich dzieciach, które bez Twoje go światła nie potrafią kroczyć naprzód. Kieruj naszym życiem według Twojej świętej woli.
- Przyjdź, Duchu Święty napełnij serca twych wiernych i ogień Twojej miłości w nich zapal (7 razy).
— Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie
— i odnowisz oblicze ziemi (1 raz).
IV. Duch święty w Kościele
Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali (Dz 2,2).
Podobnie jak dało człowieka potrzebuje duszy, by nie być tylko martwym organizmem, Mistyczne Ciało Chrystusa — Kościół — potrzebuje Ducha Świętego, by mogło żyć pełnią życia, mając w sobie „ożywcze tchnienie” Miłości Boga. Ten, który jest miłością i umiłował nas do końca
— aż po śmierć na krzyżu, w Kościele uzdalnia

Człowieka do miłowania na Jego wzór, udzielając mu Ducha Świętego w obfitości. Duch wprowadza nas w życie w Chrystusie otwierając umysł i serce na obecność zmartwychwstałego Pana.
,„Ponieważ Duch Święty jest namaszczeniem Chrystusa, Chrystus — Głowa Ciała — rozlewa Go na swoje członki, aby je karmić, uzdrawiać, usta lać ich wzajemne funkcje, ożywiać, posyłać, by dawały świadectwo, włączać je do swojej ofiary składanej Ojcu i do swojego wstawiennictwa za cały świat. Przez sakramenty Kościoła Chrystus udziela członkom swego Ciała Ducha Świętego
i Uświęciciela (KKK 739). Prośmy, więc o Ducha Ożywiciela nie tylko dla nas samych, ale też dla całego Kościoła, dla wszystkich wierzących w Chrystusa, abyśmy pogłębiając jedność z Panem, naprawdę żyli Bożą miłością, stając się dla innych wiarygodnymi świadkami. Módlmy się, aby Duch Święty wskrzesił wiarę w tych, którzy ją utracili, albo jej jeszcze nie mają
O Świadku Prawdziwy, zstąp na cały Kościół i ożyw go Twoim tchnieniem, byśmy byli otwarci na miłość Ojca objawioną nam w Chrystusie,
Naszym Bracie, Umocnij wiarę słabych. Przy prowadź zagubionych. Daj jedność wierzącym w Chrystusa. Rozpal pragnienie służby dla chwały Twego Królestwa. Wzbudź w swoim Kościele świętych kapłanów, którzy będą ukazywać oblicze miłosiernego Jezusa dającego się w Eucharystii i uzdrawiającego w sakramencie pokuty. Daj moc misjonarzom oraz wszystkim głoszącym Dobrą Nowinę. Przyjdź, Duchu Święiy

- Przyjdź, Duchu Święty napełnij serca twych wiernych i ogień Twojej miłości w nich zapal (7 razy).
— Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie
— i odnowisz oblicze ziemi (1 raz).
V. Duch Święty w duszy sprawiedliwego
Czyż nie wiecie, Że jesteście Świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w Was? (1 Kor 3,16).
Jest może coś, co ci przeszkadza przyjąć Ducha Świętego — nie dowierzasz, że On może do ciebie się zniżyć, bo myślisz o swoich niewiernościach, o swoich grzechach. Jest, bowiem napisane, że Duch Święty nie zamieszka tam, gdzie panuje grzech: „Mądrość nie wejdzie w duszę przewrotną, nie zamieszka w ciele uwikłanym w grzech. Święty


Duch uczący karności ucieknie przed obłudą, od sunie się od niemądrych myśli, wypłoszy Go na odejście nieprawości. Mądrość, bowiem jest duchem miłującym ludzi, ale bluźniercy z powodu jego warg nie zostawi bez kary:, ponieważ Bóg światkiem jego nerek, prawdziwym stróżem jego serca, Tym, który słyszy mowę jego języka. Albowiem Duch Pański wypełnił zamieszkaną Ziemię, Ten, który ogarnia wszystko, ma znajomość mowy” (Mdr 1,4-7). Dlatego wyrzeknij się wszelkiej przewrotności i zaproś Go do swego serca. Przebaczył łotrowi, czy nie przebaczy i tobie? Jesteś Jego pragnieniem, jesteś dla Niego wszystkim...
Duchu Święty, zstąp na mnie, wyniszczając to, co sprzeciwia się Tobie. Pragnę Cię przyjąć do mego serca. Skrusz je i przemień, by było czyste, pokorne, święte. Zstąp na głębiny mej duszy, przemieniając ją. Ulecz mnie, abym całą wolą
i całym sercem mógł być Tobie poddany. Uczyń mnie dzieckiem do końca ubogim i ufnym, we wszystkim zdanym na Twoją łaskę.
- Przyjdź, Duchu Święty napełnij serca twych wiernych i ogień Twojej miłości w nich zapal (7 razy).
— Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie
— i odnowisz oblicze ziemi (1 raz).

Módlmy się Się
Boże, któryś pouczał serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu po znać, co jest prawe, i pociechą Jego zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Na zakończenie koronki:
Chwała Ojcu.. (3 razy)
Wierzę w Boga...
Matko Kościoła, módl się za nami!

mój chomik
02-10-2010 12:37
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
NeoX Offline
Użytkownik
***

Liczba postów: 68
Dołączył: Jul 2009
Reputacja: 0
Post: #3
 
Dzięki, ale ja potrzebuję modlitwy do wersji z siedmioma tajemnicami po pięć paciorków.

Im więcej Boga, tym mniej strachu.
02-10-2010 13:13
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
spioh Offline
Moderator
*****

Liczba postów: 2,219
Dołączył: Feb 2009
Reputacja: 0
Post: #4
 
ej co ty, 7x5 czy 5x7, wynik ten sam. :mrgreen:
btw gdzie o niej słyszałeś? może ktoś opowiadając pomylił ile czego powinno być?

Inteligentny wszystko zauważa. Głupi wszystko komentuje. Heinrich Heine

--== fundacja Barnaba ==--
[Obrazek: ub1959484.png]
02-10-2010 13:16
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
NeoX Offline
Użytkownik
***

Liczba postów: 68
Dołączył: Jul 2009
Reputacja: 0
Post: #5
 
spioh napisał(a):ej co ty, 7x5 czy 5x7, wynik ten sam. :mrgreen:
btw gdzie o niej słyszałeś? może ktoś opowiadając pomylił ile czego powinno być?

Zobacz sama -> http://catholicus.pl/koronka-ku-czci-duc...-1242.html

Im więcej Boga, tym mniej strachu.
02-10-2010 13:18
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
spioh Offline
Moderator
*****

Liczba postów: 2,219
Dołączył: Feb 2009
Reputacja: 0
Post: #6
 
no to tego, don bartolomeo, przejdź się do księgarni katolickiej i przejrzyj książeczkę instruktażową do tego "różańca" lub zamów z netu i po sprawie.
a czemu polujesz akurat na taką koronkę do Ducha, a nie na obojętnie jaką, skoro jest ich kilka?

Inteligentny wszystko zauważa. Głupi wszystko komentuje. Heinrich Heine

--== fundacja Barnaba ==--
[Obrazek: ub1959484.png]
02-10-2010 17:04
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
NeoX Offline
Użytkownik
***

Liczba postów: 68
Dołączył: Jul 2009
Reputacja: 0
Post: #7
 
spioh napisał(a):lub zamów z netu
Możesz wskazać gdzie mogę to zrobić?

Im więcej Boga, tym mniej strachu.
02-10-2010 17:23
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
merkaba Offline
Użytkownik
***

Liczba postów: 205
Dołączył: Sep 2010
Reputacja: 0
Post: #8
 
to jest sama co u góry wkleiłem koronka z rozważaniami
http://www.fnp.pl/main_joomla/index.php?...&Itemid=41

Mała Koronka do

Ducha Świętego


Na początku: Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wierzę w Boga Ojca…

Na dużych paciorkach (1 raz): przed każdą częścią

Ojcze Przedwieczny, zwróć Swe Przenajświętsze Oblicze ku nam i ześlij nam Światło Darów Ducha Świętego.

Na małych paciorkach (7 razy): po 5 części
Duchu Święty, Boże, ześlij nam zdroje łask – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas.

Na zakończenie:
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.


* * *

Źródło: Modlitwy i Nabożeństwa z Obietnicami "Armia Najdroższej Krwi
http://mala-koronka-do-ducha-swietego.blog.onet.pl/

mój chomik
02-10-2010 17:39
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
spioh Offline
Moderator
*****

Liczba postów: 2,219
Dołączył: Feb 2009
Reputacja: 0
Post: #9
 
NeoX, jasne. np. tu razem z http://www.petlaczasu.pl/koronka-do-ducha/b05040675 czy tam gdzie linka podał merkaba.

merkaba, to chyba nie jest to samo, jak piszesz, bo "różaniec" do koronki na zdjęciu wyraźnie ma 7 części a nie 5.

Inteligentny wszystko zauważa. Głupi wszystko komentuje. Heinrich Heine

--== fundacja Barnaba ==--
[Obrazek: ub1959484.png]
03-10-2010 00:39
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
NeoX Offline
Użytkownik
***

Liczba postów: 68
Dołączył: Jul 2009
Reputacja: 0
Post: #10
 
merkaba i spioh, bardzo wam dziękuję, ale to cały czas nie jest to czego szukam.

Im więcej Boga, tym mniej strachu.
03-10-2010 12:31
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
lidia Offline
Dużo pisze
****

Liczba postów: 440
Dołączył: Jul 2009
Reputacja: 0
Post: #11
 
Neox a ta już była ?
http://www.e-sancti.net/index.php?option...&Itemid=59
03-10-2010 16:37
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
spioh Offline
Moderator
*****

Liczba postów: 2,219
Dołączył: Feb 2009
Reputacja: 0
Post: #12
 
chiba nie wiesz czego szukasz Neox :hm:
podałeś linka do koronki, którą "Ułożył ją kapucyn Jan Maria Finigan" czyli ten sam do którego z merkabą podaliśmy linki - co się nie zgadza?

Inteligentny wszystko zauważa. Głupi wszystko komentuje. Heinrich Heine

--== fundacja Barnaba ==--
[Obrazek: ub1959484.png]
03-10-2010 17:06
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
NeoX Offline
Użytkownik
***

Liczba postów: 68
Dołączył: Jul 2009
Reputacja: 0
Post: #13
 
lidia napisał(a):Neox a ta już była ?
http://www.e-sancti.net/index.php?option...&Itemid=59
Z tego co widzę to wersja 7 razy 3, także również nie to czego szukam, ale dzięki za próbę pomocyUśmiech

Im więcej Boga, tym mniej strachu.
03-10-2010 19:06
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
merkaba Offline
Użytkownik
***

Liczba postów: 205
Dołączył: Sep 2010
Reputacja: 0
Post: #14
 
7 tajemnic po 5 paciorków

a moze ty pomyliłeś z różańcem do najdroższej krwi Jezusa Chrystusa

mój chomik
03-10-2010 23:26
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
NeoX Offline
Użytkownik
***

Liczba postów: 68
Dołączył: Jul 2009
Reputacja: 0
Post: #15
 
Przepraszam za zamieszanie ale szukam wersji 7 x 7.
Od sprzedawcy dostałem modlitwę, ale po włosku. Oryginał jest tutaj http://www.piccolifiglidellaluce.it/rosa...osanto.htm więc jak ktoś zna dobrze włoski to proszę o przetłumaczenie.

Im więcej Boga, tym mniej strachu.
04-10-2010 09:32
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości

Wróć do góryWróć do forów