Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Postulaty Laickie PSR
Autor Wiadomość
heysel Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 2,586
Dołączył: Jan 2007
Reputacja: 0
Post: #1
Postulaty Laickie PSR
Właśnie dostałem na email :
Cytat:I. Rozdział Kościoła od Państwa

1. Pozbawienie kapelanów w armii, w Straży Granicznej, w Policji, w Służbie Celnej, w Biurze Ochrony Rządu i w innych instytucjach państwowych statusu funkcjonariuszy państwowych. Uchylenie porozumień w sprawie duszpasterstwa katolickiego w Policji, w Straży Granicznej oraz w Służbie Celnej, jako sprzecznych z Konstytucją, zawartych bez podstaw prawnych i zagrażających wolności sumienia i wyznania funkcjonariuszy.

2. Nadanie Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej statusu uczelni jednoznacznie konfesyjnej i zniesienie ich finansowania z budżetu państwa.

II. Zrównanie wobec prawa wszystkich religii i światopoglądów niereligijnych

3. Usunięcie zapisów o "chrześcijańskich wartościach" z ustaw o radiofonii i telewizji oraz o systemie oświaty.

4. Usunięcie art. 196 KK o karaniu tzw. obrazy uczuć religijnych lub rozciągniecie ochrony także na osoby niewierzące, na wzór niemieckiego kodeksu karnego.

5. Zmiana ustawy z 17 maja 1989 o gwarancjach wolności sumienia i wyznania w celu wprowadzenia analogicznych zasad rejestracji i analogicznych uprawnień, jak te obowiązujące wspólnoty religijne, dla organizacji światopoglądowych (laickich).

6. Realizacja przez Rząd art. 25 ust. 5 Konstytucji, czyli zawarcie umów z zainteresowanymi nierzymskokatolickimi związkami wyznaniowymi i wydanie nowych szczegółowych ustaw wyznaniowych dotyczących stosunków między państwem a danymi wspólnotami religijnymi.

III. Świecka szkoła

7. Uchylenie rozporządzenia MEN w sprawie wliczania oceny z religii do średniej ocen na świadectwie szkolnym. Ustanowienie osobnych świadectw z religii lub z etyki.

8. Zagwarantowanie pełnej dobrowolności nauczania religii w szkołach i przedszkolach publicznych. Konieczność nowelizacji lub uchylenia rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Określenie limitów uczniów obligujących szkołę do organizowania nauki religii w ustawie z 1991 r. o systemie oświaty (a nie w rozporządzeniu). Obniżenie dotychczasowych limitów do trzech uczniów w szkole. Dopuszczenie jedynie oświadczeń pisemnych o chęci uczęszczania na lekcje religii, w celu wykluczenia domniemania, że uczeń pragnie być katechizowany. Wykluczenie możliwości rozpoczynania i kończenia zajęć modlitwą, z wyjątkiem katechezy. Utrzymanie dotychczasowej możliwości nieuczęszczania uczniów ani na religię ani na etykę w szkole.

9. Przeciwstawienie się próbom wprowadzenia religii na egzaminie maturalnym jako przedmiotu fakultatywnego.

IV. Świeckie urzędy, instytucje i przestrzeń publiczna

10. Zakaz wywieszania symboli religijnych w urzędach państwowych i siedzibach władz państwowych i samorządowych, np. w Sejmie, Senacie, Pałacu Prezydenckim, Urzędzie Rady Ministrów, poszczególnych ministerstwach, siedzibach władz lokalnych i samorządowych, publicznych szkołach, przedszkolach i szpitalach, garnizonach wojskowych, w urzędach pocztowych itd.

V. Pozbawienie Kościoła przywilejów finansowych

11. Zakończenie procesu zwrotu nieruchomości związkom wyznaniowym na dotychczasowych uprzywilejowanych zasadach, dopuszczenie jedynie sądowego trybu dochodzenia roszczeń. Likwidacja tzw. komisji majątkowych oraz zniesienie tzw. postępowania regulacyjnego jako sprzecznego z prawem do sprawiedliwego i rzetelnego procesu sądowego w sprawach cywilnych.

12. Likwidacja Funduszu Kościelnego. Przejęcie finansowania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przez samych zainteresowanych, czyli przez kler lub instytucje kościelne. Ograniczenie ulg i zwolnień podatkowych wyznaniowych osób prawnych, i objęcie tych podmiotów przepisami prawa podatkowego stosowanymi do organizacji pożytku publicznego.

13. Powstrzymanie wykonania aktów normatywnych umożliwiających finansowanie budowy obiektów sakralnych i kościelnych z budżetu państwa poprzez np. ich zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego.

14. Uchylenie ustaw o finansowaniu z budżetu państwa papieskich wydziałów teologicznych we Wrocławiu i w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie.

15. Likwidacja tzw. ulgi kościelnej, czyli możliwości odliczania bez ograniczeń przez podatników podatku dochodowego darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą na rzecz Kościoła katolickiego oraz Kościoła prawosławnego.

16. Rozpoczęcie prac na reformą finansowania związków wyznaniowych w celu zapewnienia transparentności sposobu finansowania.
Jak skomentujecie ?

Steven Weinberg
http://www.youtube.com/watch?v=yFH1bXg3ni8
"All isolated systems evolve according to the Schrodinger Equation"
Hugh Everett
04-09-2008 18:00
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
Ks.Marek Offline
Moderator
*****

Liczba postów: 8,460
Dołączył: Mar 2006
Reputacja: 0
Post: #2
 
Ja zapytam, miast komentować: jakie argumenty za tym mają niby stać, żeby można było móc o zasadności w/w postulatów?
Aha i co to jest PSR?

"Człowiek, który wyrugował ze swego życia wszelkie odniesienia do absolutu, który wszystko sprowadził do ciasno pojmowanego materializmu, ulega zbydlęceniu i zaczyna żyć jak bydlę"
04-09-2008 21:47
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
heysel Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 2,586
Dołączył: Jan 2007
Reputacja: 0
Post: #3
 
***
Cytat:Postulaty Laickie, jakie zaproponowało Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów nie obejmują tych wszystkich postulatów, często bardzo ważnych, które wymagałyby zmiany Konkordatu. Nie ma więc np. ani postulatu usunięcia religii ze szkół i przedszkoli ani audycji religijnych z mediów publicznych czy zaprzestania finansowania KULu czy PATu. Wszystkie nasze postulaty dadzą się zrealizować w ramach Konkordatu, lecz co ważniejsze wszystkie one dotyczą tylko konieczności respektowania zasad ustrojowych RP zapisanych w konstytucji i ustawach a nie jakiegoś idealnego pozaprawnego modelu relacji państwo-kościół.
Formułując te Postulaty odwołujemy się do zasad konstytucyjnych bezstronności władz publicznych w sprawach wyznaniowych oraz równouprawnienia grup światopoglądowych, a także zasad państwa świeckiego, neutralnego światopoglądowo, oddzielenia kościołów od państwa oraz nie finansowania kościołów przez państwo – te wszystkie zasady są zasadami prawnymi ujętymi expressis verbis w swoistej konstytucji wyznaniowej polskiego prawa – ustawie o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (art. 9 i 10). Domagamy się więc nie tyle państwa laickiego, co demokratycznego państwa prawa. Liczne posunięcia polskich władz przez lata konsekwentnie podmywały prawną zasadę państwa świeckiego i dziś jest ona fikcją. Domagamy się więc przestrzegania polskiego prawa!

Steven Weinberg
http://www.youtube.com/watch?v=yFH1bXg3ni8
"All isolated systems evolve according to the Schrodinger Equation"
Hugh Everett
05-09-2008 10:02
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
Helmutt Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 2,815
Dołączył: Dec 2005
Reputacja: 0
Post: #4
 
Mi tam to wisi. Wolę mądre rządy katolików niż głupie rządy ateistów. Ale MĄDRE, naprawdę MĄDRE... Nie taka hucpa i pajacada jak za ZChN czy PiS/LPR

To pisałem ja - Helmutt fan Disco-Polo, który nie chodzi na Odnowę w Duchu Świętym i jeszcze żyje (ale dziwy co?).
18-09-2008 13:41
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
heysel Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 2,586
Dołączył: Jan 2007
Reputacja: 0
Post: #5
 
Helmutt napisał(a):Wolę mądre rządy katolików niż głupie rządy ateistów
A ja rządy uczciwych, oświeconych, prawdziwych polityków. Wtedy mnie wisi kim są i w co wierzą, mogą to być nawet Marsjanie.

Steven Weinberg
http://www.youtube.com/watch?v=yFH1bXg3ni8
"All isolated systems evolve according to the Schrodinger Equation"
Hugh Everett
18-09-2008 15:25
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
Ks.Marek Offline
Moderator
*****

Liczba postów: 8,460
Dołączył: Mar 2006
Reputacja: 0
Post: #6
 
heysel napisał(a):Wtedy mnie wisi kim są i w co wierzą
Mnie jednak nie wisi. Rachunek jest prosty: Polityku, powiedz mi jakim jesteś ojcem, mężem, jaki wyznajesz i jak wyznajesz swój światopogląd, a powiem ci, czy się nadaszm czy tez nie do zarządzania czymkolwiek.

"Człowiek, który wyrugował ze swego życia wszelkie odniesienia do absolutu, który wszystko sprowadził do ciasno pojmowanego materializmu, ulega zbydlęceniu i zaczyna żyć jak bydlę"
18-09-2008 21:03
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
Helmutt Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 2,815
Dołączył: Dec 2005
Reputacja: 0
Post: #7
 
Ks.Marek napisał(a):
heysel napisał(a):Wtedy mnie wisi kim są i w co wierzą
Mnie jednak nie wisi. Rachunek jest prosty: Polityku, powiedz mi jakim jesteś ojcem, mężem, jaki wyznajesz i jak wyznajesz swój światopogląd, a powiem ci, czy się nadaszm czy tez nie do zarządzania czymkolwiek.
Myślę, że to nie wystarczy. Weź takiego byłego wice Orzechowskiego. Albo panią Sobecką. Albo znaną na całym świecie panią Sowińską - nie wątpię, że są oni wzorowymi rodzicami, małżonkami i ludźmi szczerze wierzącymi. Ale czy ktoś trzeźwo myślący oddałby w ich ręce odpowiedzialne stanowiska...?

To pisałem ja - Helmutt fan Disco-Polo, który nie chodzi na Odnowę w Duchu Świętym i jeszcze żyje (ale dziwy co?).
19-09-2008 06:41
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
Ks.Marek Offline
Moderator
*****

Liczba postów: 8,460
Dołączył: Mar 2006
Reputacja: 0
Post: #8
 
Helmutt napisał(a):Ale czy ktoś trzeźwo myślący oddałby w ich ręce odpowiedzialne stanowiska...?
Z pewnością, ponieważ już to raz uczyniono.

"Człowiek, który wyrugował ze swego życia wszelkie odniesienia do absolutu, który wszystko sprowadził do ciasno pojmowanego materializmu, ulega zbydlęceniu i zaczyna żyć jak bydlę"
19-09-2008 08:00
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
alus Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 1,688
Dołączył: Jul 2005
Reputacja: 0
Post: #9
 
Ale Helmut pyta o ludzi trzeźwo myślących, odpowiedzialnych - fakt bezmyślnych powołań nie jest żadnym argumentem.
19-09-2008 08:59
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
Ks.Marek Offline
Moderator
*****

Liczba postów: 8,460
Dołączył: Mar 2006
Reputacja: 0
Post: #10
 
alus napisał(a):fakt bezmyślnych powołań nie jest żadnym argumentem.
Też tak myśle, kiedy np Tuska i jego ludzi oglądam i słucham...

"Człowiek, który wyrugował ze swego życia wszelkie odniesienia do absolutu, który wszystko sprowadził do ciasno pojmowanego materializmu, ulega zbydlęceniu i zaczyna żyć jak bydlę"
19-09-2008 09:01
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
alus Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 1,688
Dołączył: Jul 2005
Reputacja: 0
Post: #11
 
Najlepsza zatem terapia nie oglądać....jest tyle dobrej literatury, wartościowych filmów, można lepiej spożytkować czas Duży uśmiech
19-09-2008 09:36
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
Helmutt Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 2,815
Dołączył: Dec 2005
Reputacja: 0
Post: #12
 
Ks.Marek napisał(a):
Helmutt napisał(a):Ale czy ktoś trzeźwo myślący oddałby w ich ręce odpowiedzialne stanowiska...?
Z pewnością, ponieważ już to raz uczyniono.
I jak to się skończyło....? Sowińska pisała jakieś smieszne listy do papieża i regularnie dawała się podpuszczać mediom robiąc z siebie pośmiewisko, Orzechowski robił z siebie idiotę i bez mediów a Sobecka też się niczym chwalebnym dla Polski nie wyrózniła. Mam wymieniać dalej? O Tusku i spółce z litości nawet się nie wypowiadam...
A niech rządzą nawet i Żydzi - jeśli potrafią doprowadzić ten kraj do jakiegoś poziomu. A zrobic królem nawet Rydzyka, jeśli nadawałby się. Juz chyba za długo wysłuchujemy róznych wersji znanego powiedzonka pana Goryszewskiego "Nie jest ważne czy w Polsce będzie kapitalizm, wolność słowa, czy w Polsce będzie dobrobyt. Najważniejsze, żeby Polska była katolicka"

To pisałem ja - Helmutt fan Disco-Polo, który nie chodzi na Odnowę w Duchu Świętym i jeszcze żyje (ale dziwy co?).
19-09-2008 12:11
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
Ks.Marek Offline
Moderator
*****

Liczba postów: 8,460
Dołączył: Mar 2006
Reputacja: 0
Post: #13
 
alus napisał(a):jest tyle dobrej literatury, wartościowych filmów, można lepiej spożytkować czas
Od 11 lat to praktykuję.

[ Dodano: Pią 19 Wrz, 2008 22:12 ]
Helmutt napisał(a):"Nie jest ważne czy w Polsce będzie kapitalizm, wolność słowa, czy w Polsce będzie dobrobyt. Najważniejsze, żeby Polska była katolicka"
Mądre słowa! Jak będzie Polska Katolicka, to skutkiem tego będzie i dobrobyt i wolność słowa, etc. Nie ma wg mnie lepszego, bardziej przejrzystego i broniącego dobra człowieka światopoglądu, jak katolicki właśnie.
I tylko z tego powodu jest tak piętnowany na świecie.

"Człowiek, który wyrugował ze swego życia wszelkie odniesienia do absolutu, który wszystko sprowadził do ciasno pojmowanego materializmu, ulega zbydlęceniu i zaczyna żyć jak bydlę"
19-09-2008 12:12
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
heysel Offline
Stały bywalec
*****

Liczba postów: 2,586
Dołączył: Jan 2007
Reputacja: 0
Post: #14
 
Ks.Marek napisał(a):i wolność słowa,
Czego oczywistym dowodem jest zdarzenie, jak z inicjatywy katolików ocenzurowano Urbana ;P .

Steven Weinberg
http://www.youtube.com/watch?v=yFH1bXg3ni8
"All isolated systems evolve according to the Schrodinger Equation"
Hugh Everett
20-09-2008 12:16
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
Ks.Marek Offline
Moderator
*****

Liczba postów: 8,460
Dołączył: Mar 2006
Reputacja: 0
Post: #15
 
heysel napisał(a):jak z inicjatywy katolików ocenzurowano Urbana
Urban jest obsceniczny i wcale tego nie ukrywa. Zatem cenzura jest wskazana, tak samo jak w filmach, gdzie robi się "piiiiiiiiip!"
A co do twej wypowiedzi, co konkretnie masz na myśli?

"Człowiek, który wyrugował ze swego życia wszelkie odniesienia do absolutu, który wszystko sprowadził do ciasno pojmowanego materializmu, ulega zbydlęceniu i zaczyna żyć jak bydlę"
21-09-2008 23:57
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości

Wróć do góryWróć do forów